Darmowe szkolenia dla organizacji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że organizacje niedochodowe realizują niezwykle wartościowe projekty i rekrutują do nich wysoce zaangażowanych działaczy, to brakuje im profesjonalnego warsztatu z zakresu zarządzania. A na szkolenia najczęściej nie mają środków.

Doradcy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Przedstawicieli działających w tzw. trzecim sektorze zapraszają na nieodpłatne kursy z różnych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą zgłosić swój udział kontaktując się pod e-mailem ngo@gazeta.pl. 

Rejestrować się mogą działające oficjalnie instytucje, jak również pojedynczy działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak korzystający ze szkolenia muszą zapewnić miejsce realizacji szkolenia – np. zaprzyjaźniony hotel czy okoliczny dom kultury. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

zarządzanie projektem w organizacji non profit

przywództwo w zespole wolontariuszy – postawa lidera

komunikacja w organizacji

rozwiązywanie problemów społecznych

negocjacje ze sponsorami

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

prowadzenie prezentacji i przemówień

zarządzanie przez cele 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie składac można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują wsparcia rozwojowego każdej zainteresowanej organizacji. Decyduje ilość dostępnych w danym miesiącu miejsc a także jakość aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Adam Pasternak, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy akcje będą bardziej efektywne, nawet w poczatkujących instytucjach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Próbujemy trochę to zmienić.  


Tagi:
Losowy

Zapraszamy na szkolenia otwarte

Serdecznie zapraszamy Naszych Klientów do rezerwacji miejsca na poniższe spotkania: Głos przywództwa: inspirujące przywództwo - analiza studiów przypadku, obiekt szkoleniowy „Pan Tadeusz” w Krynicy Górskiej, instruktor: Albert Królik Przywództwo - Fundamenty: Tworzenie własnego planu rozwoju przywództwa - -

Czytaj więcej...