Kursy licealne – wyjazdy do Anglii

Nasi instruktorzy realizują seminaria i certyfikacje standaryzacyjne dla uczniów przeprowadzających się z rodzicami do Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Umożliwiają one na zgodną z przepisami migrację do anglojęzycznej placówki szkolnej. W ostatnich miesiącach organizowaliśmy m.in. tu wymienione warsztaty: 

Formalna definicja kursów nr J48/USA:

Programy Business Math wzmacniają ogólne umiejętności matematyczne, mocno akcentują szybkość i dokładność obliczeń oraz wykorzystują te umiejętności w różnych aplikacjach biznesowych. Kursy Business Math wzmacniają ogólne tematy matematyczne (np. Arytmetyczne, pomiarowe, statystyczne, proporcje i proporcje, wykładniki, formuły i proste równania) poprzez zastosowanie tych umiejętności do rozwiązywania problemów i sytuacji biznesowych; wnioski mogą obejmować wynagrodzenia, stawki godzinowe, odliczenia od wynagrodzeń, sprzedaż, pokwitowania, zobowiązania i należności, raporty finansowe, rabaty i odsetki.

Definicja kursów nr K61/UK:

Kursy animacji koncentrują się na elementach sztuki i zasadach projektowania w odniesieniu do animacji dwu- lub trójwymiarowej. Programy te podkreślają interaktywne wykorzystanie podstaw rysowania i projektowania, tworzenia storyboardów, kompozycji i obrazowania, cieni / cieni, tworzenia dźwięku i dźwięku oraz edycji. Szkolenia mogą obejmować również studium historii animacji, zagadnień estetycznych, ról i funkcji oraz nauczania w procesie krytyki.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr E34/USA:

Niezależne od kompozycji badanie, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, pozwala studentom zgłębiać konkretne tematy z zakresu sztuki językowej (kładąc nacisk na kompozycję). Niezależne Programy mogą być okazją dla studentów do poszerzenia wiedzy specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Definicja programów nr K34/USA:

Zasady warsztatów algebry i geometrii łączą badania niektórych tematów przed algebrą i algebry z tematami geometrii wprowadzającej. Szkolenia te uwzgledniają w programie naukę wzorów, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności pierwszego stopnia, prostokątnego układu współrzędnych, obszaru, obwodu i objętości figur geometrycznych oraz właściwości trójkątów i okręgów.

Opis programów nr K51/UK:

Programy prawa konsumenckiego przedstawiają historię i filozofię prawa oraz system prawny w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na te tematy, które dotyczą studentów jako konsumentów i młodych dorosłych (takie jak prawa umowne, prawa dotyczące mieszkania i małżeństwa oraz prawa konstytucyjne) .

Charakterystyka programów nr G11/UK:

Szkolenia psychologii wprowadzają studentów w badanie indywidualnych zachowań ludzkich. Treści merytoryczne zwykle zawierają (ale nie są do nich ograniczone) przegląd dziedziny psychologii, tematy dotyczące rozwoju i rozwoju człowieka, jego osobowości i zachowania oraz nienormalnej psychologii.

Opis kursów nr D39/UK:

Kursy US Geography zapewniają przegląd geografii Stanów Zjednoczonych. Tematy zazwyczaj zawierają środowisko fizyczne, krajobraz polityczny, relacje między ludźmi a ziemią oraz produkcję i rozwój gospodarczy.


Tagi:
Losowy

Biznes charytatywnie

Wspólnie z Fundacją Training Projects uprzejmie namawiamy do zgłaszania się w akcji „Wolontariat pracowniczy”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzienną szansę wylosować nieodpłatne kursy zawodowe – jako swoisty prezent w rewanżu za świadczoną dobroczynność. Na dziś szk

Czytaj więcej...