Nowe programy

Technologia pozyskiwania i produkcji lasów - wprowadza metody zarządzania, ochrony i pozyskiwania drzewostanów i specjalnych upraw leśnych; obejmuje konserwację i naprawy sprzętu, sadzenie drzew, selekcję i identyfikację drzew do specjalnych zastosowań, przesadzanie i pozyskiwanie drzew, zarządzanie lasami i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Ćwiczenia w klasie i laboratorium są uzupełniane przez nadzorowane doświadczenia rolnicze oraz programy i działania przywódcze..

Tagi:
Losowy

Szkolenia

Kłania się Państwu Roksana Kowalska. Razem z gronem kulturoznawców zapraszamy na szkolenia biznesowe, seminaria menedżerskie , szkolenia techniczne , sprzedażowe dla firm, a także cykle wyrównacze dla młodzieży . Nasze międzynarodowe programy przygotują Ciebie i Twoich pracowników, lub rodzinę na wyjazdy i prze

Czytaj więcej...