Nowe programy

Technologia pozyskiwania i produkcji lasów - wprowadza metody zarządzania, ochrony i pozyskiwania drzewostanów i specjalnych upraw leśnych; obejmuje konserwację i naprawy sprzętu, sadzenie drzew, selekcję i identyfikację drzew do specjalnych zastosowań, przesadzanie i pozyskiwanie drzew, zarządzanie lasami i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Ćwiczenia w klasie i laboratorium są uzupełniane przez nadzorowane doświadczenia rolnicze oraz programy i działania przywódcze..

Tagi:
Losowy

Szkolenia anglojęzyczne

Szkolenia i kongresy Przez ostatnie 10 lat braliśmy udział w tych konferencjach, szkoleniach i wyjazdach zagranicznych: Niezawodne systemy rozproszone (SRDS), 2010 29. IEEE, BudapesztMicro-NanoMechatronics and Human Science (MHS), 2007 , Cybernetyczne Inteligentne Systemy (CIS), 2008 7. IEEE, PoznańKształcenie na odległoś

Czytaj więcej...